mc3a1u1-100×100-1

Thấy chảy máu đánh đề con gì, số mấy?