Dàn đề 25 số khung 3 ngày là gì?

Dàn đề 25 số khung 3 ngày là gì?